Wednesday, 27 September 2023 19:05
Bản tin Công ty
Thông báo bổ nhiệm PGĐ chi nhánh Hải Phòng Print E-mail
logo big

 

           THÔNG BÁO BỔ NHIỆM CÁN BỘ CHO CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

 

Ngày 30 tháng 5 năm 2014, Tổng Giám đốc Công ty CP Hóa chất và vật tư KHKT đã ban hành quyết định số 25/QĐ-TGĐ để bổ nhiệm Ông Vũ Việt Hưng - Chuyên viên thuộc Chi nhánh Công ty CP Hóa chất và vật tư KHKT tại Hải Phòng (Chi nhánh Hả [ … ]

 
Báo cáo kiểm toán CEMACO Hà Nội năm 2010 Print E-mail

 
Báo cáo kiểm toán CEMACO Hà Nội năm 2011 Print E-mail

 
Báo cáo kiểm toán CEMACO Hà Nội năm 2012 Print E-mail

 

 
Sửa đổi Điều lệ năm 2010 Print E-mail

Công ty cổ phần Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật được thành lập theo quyết định 0670/2004/QĐ-BTM ngày 28/05/2004 của Bộ Trưởng Bộ Thương Mại; Từ đó đến nay Công ty đã xây dựng, bổ sung và sửa đổi Qui chế tổ chức và hoạt động 03 lần...

More details...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 1 of 3

Our Partners

Left direction
logo
alt
alt
alt
Right direction