Thursday, 30 March 2023 02:47
Bản tin Công ty
Quyết định ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Print E-mail
logo big

Trong thời gian vừa qua, Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT đã hoàn thành việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc "Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty". Kính mời Quý Cổ đông tham khảo chi tiết Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt đ [ … ]

More details...
 
Biên bản kiểm phiếu điều lệ Print E-mail
logo big

Trong thời gian vừa qua, Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT đã hoàn thành việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc "Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty". Kính mời Quý Cổ đông tham khảo chi tiết Biên bản kiểm phiếu điều lệ tại đây.

More details...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 3 of 3

Our Partners

Left direction
logo
alt
alt
alt
Right direction