Thursday, 30 March 2023 02:25

Thông báo bổ nhiệm PGĐ chi nhánh Hải Phòng

PrintE-mail

 

           THÔNG BÁO BỔ NHIỆM CÁN BỘ CHO CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

 

Ngày 30 tháng 5 năm 2014, Tổng Giám đốc Công ty CP Hóa chất và vật tư KHKT đã ban hành quyết định số 25/QĐ-TGĐ để bổ nhiệm Ông Vũ Việt Hưng - Chuyên viên thuộc Chi nhánh Công ty CP Hóa chất và vật tư KHKT tại Hải Phòng (Chi nhánh Hải Phòng) giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh kể từ ngày 01/06/2014.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2014.

Các ông (bà) Trưởng các đơn vị: Văn Phòng, Phòng Tài chính kế toán, Chi nhánh Hải Phòng và Ông Vũ Việt Hưng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

logo big...................................
Older news items:
...............................................................

Our Partners

Left direction
logo
alt
alt
alt
Right direction