Thứ sáu, 01 Tháng 3 2024 02:11

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ khách hàng

Phòng Kinh doanh XNK Vật tư KHKT

Điện thoại: 0438256942

Trung tâm Kinh doanh XNK tổng hợp

Điện thoại: 0438254914

Văn Phòng Công ty

Điện thoại: 0438267126

Liên hệ

Công ty Cổ phần Hoá chất và Vật tư­ khoa học kỹ thuật (CEMACO Hà Nội) 

Trụ sở chính: Số 70 Hàng Mã - Phường Hàng Mã - Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội.
Tel: 84-4-3.8258472/  84-4-3.8267127
Fax: 84-4-3.8255711

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

 

Các phòng ban chức năng:

  * Văn phòng Công ty

    Tel: 84-4-3.8267126 / Fax: 84-4-3.8255711

    Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

 * Phòng Tài chính Kế toán 

    Tel: 84-4-3.8267176 / Fax: 84-4-3.8255711

    Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

* Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu Hóa chất 

    Tel: 84-4-3.8254914 / Fax: 84-4-3.8255711

     Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

* Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu Vật tư Khoa học kỹ thuật  

    Tel: 84-4-3.8256942 / Fax: 84-4-3.8255711

     Email: Import-Export3@cemacohanoi.com.vn 

 

   Các đơn vị trực thuộc:

 * Xí nghiệp kinh doanh Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật Hà Nội

Địa chỉ : Số 30 Phố Tràng Tiền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
Tel      : 84-4.3.8254956
Fax      : 84-4.3.9343876

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  


 * Xí nghiệp kinh doanh chế biến gỗ

Địa chỉ : Số 24/64 – Phố Sài Đồng – Quận Long Biên - Hà Nội
Tel      : 84-4.3.8758818
Fax      : 84-4.3. 8758818

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  


 * Trung tâm dịch vụ kỹ thuật

Địa chỉ : 83 Hàng Điếu, Hoàn Kiếm – Hà Nội
Tel      : 84-4.3.9234050
Fax      : 84-4.3.9234049

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  


 * Trung tâm kinh doanh tổng hợp

Địa chỉ: Số 25 Phố Hàng Gà - Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
Tel      : 84-4.3.8253370
Fax      : 84-4.3.8253370

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  


 * Cửa hàng Kinh doanh Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật số 4

Địa chỉ : Số 289 Phố Nguyễn Văn Linh – Quận Long Biên – Hà Nội
Tel      : 84-4.38759152
Fax     : 84-4.38759152

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  


 * Cửa hàng Kinh doanh Hóa chất và Vật t­­ư khoa học kỹ thuật số 6

Địa chỉ : Số 70 Phố Hàng Mã – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
Tel      : 84-4.38267125
Fax     : 84-4.38255711

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

 * Cửa hàng Kinh doanh Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật số 8

Địa chỉ : Số 2 Phố Vũ Ngọc Phan – Quận Đống Đa – Hà Nội
Tel      : 84-4.38310760
Fax     : 84-4.38310760

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  


 * Chi nhánh Công ty CP Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 92 – 94 Phố Hoàng Văn Thụ – Thành phố Hải Phòng
Tel      : 84-31 3.745189
Fax      : 84-31 3.745189

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  


 * Chi nhánh Công ty CP Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 35  Trưng Nữ Vương – Thành phố Đà Nẵng
Tel      : 84-511 3.822017
Fax      : 84-511 3.820861

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  


 * Chi nhánh Công ty CP Hóa chất và Vật tư­­ khoa học kỹ thuật Bình Định

Địa chỉ: Số 719  Trần H­ưng Đạo – Thành phố Quy Nhơn – Bình Định
Tel      : 84-56 3.821231
Fax      : 84-56 3.825645

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  


* Chi nhánh Công ty CP Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Số 11 – 12  Hải Thượng Lãn Ông – Quận 5 – TP Hồ Chí Minh
Tel      : 84-8 3.9509651
Fax      : 84-8 3.8550924

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  


 * Chi nhánh Công ty CP Hóa chất và Vật tư­­ khoa học kỹ thuật Cần Thơ

Địa chỉ : Số 54  Nguyễn An Ninh – Thành phố Cần Thơ
Tel      : 84-710 3.825576
Fax     : 84-710 3.822656

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  


Các trường có dấu ( * ) bắt buộc nhập.
 
 
 
 
 

You havecharacters left.
 


 

Đối tác của chúng tôi

Left direction
logo
alt
alt
alt
Right direction